Wigemyr & Co

Wigemyr & Co

Advokatfirmaet for hele Sørlandet

Våre 16 advokater yter bistand til personer og bedrifter innenfor alle rettsområder, og er ledende på alminnelig forretningsjus, bobehandling, fast eiendoms rettsforhold, personskadesaker, arbeidsrett og prosedyre.

Les mer om vår kompetanse

Advokat Nils Anders Grønås er oppnevnt som fast forsvarer for Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Fra 1. april trer advokat Johan G. Bernander inn som partner. Bernander kommer fra Help-Advokatene AS og arbeider med problemstillinger knyttet til fast eiendom, forvaltningsrett og selskapsrett. Han har også bred erfaring med kontraktsrett.

Vi er samarbeidsadvokater med Huseiernes Landsforbund, og med dette vil samarbeidet styrkes.

Advokat Gard Erik Garlie er ute med ny artikkel om hva som kreves for å få dispensasjon i byggsaker. Les mer her

Flere artikler finner du under Aktuelt