Advokatfirma Wigemyr har 14 advokater som yter advokatbistand til privatpersoner og til næringslivet. Firmaet har også betydelig kompetanse på jus for landbruket.  Vi tilbyr spesialiserte tjenester, og har kapasitet og kompetansen på de fleste fagfelt

Advokatfirma Wigemyr følger pålegg og anbefalinger om håndtering av corona-situasjonen, se smitteveileder for vårt kontor her.

Mange vil også ha spørsmål om regelverket som er innført og rammebetingelser som endres. Vi holder oss oppdatert og kan svare alle som trenger det.

Wigemyr & Co Wigemyr & Co

Advokatfirmaet for hele Sørlandet

Advokater

Våre 14 advokater yter bistand til personer og bedrifter innenfor alle kompetanseområder.