Wigemyr & Co

Wigemyr & Co

Advokatfirmaet for hele Sørlandet

Våre 15 advokater yter bistand til personer og bedrifter innenfor alle rettsområder, og er ledende på alminnelig forretningsjus, bobehandling, fast eiendoms rettsforhold, personskadesaker, arbeidsrett og prosedyre.

Les mer om vår kompetanse

Advokat Nils Anders Grønås er oppnevnt som fast forsvarer for Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Tove Karlsen Westbye sluttet 01.01. 2019 som advokat. Hun er begynt i ny jobb hos Agder Energi, og vi ønsker henne lykke til!

Fra 01.01.2019 er advokat Anne Sundøy og advokat Gard Erik Garlie blitt nye partnere.