Wigemyr & Co

Wigemyr & Co

Advokatfirmaet for hele Sørlandet

Våre 15 advokater yter bistand til personer og bedrifter innenfor alle rettsområder, og er ledende på alminnelig forretningsjus, bobehandling, fast eiendoms rettsforhold, personskadesaker, arbeidsrett og prosedyre.

Les mer om vår kompetanse

Advokat Nils Anders Grønås er oppnevnt som fast forsvarer for Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.