Adv. Anne Sundøy bistår Alethia Elliott som er døv og psykisk utviklingshemmet og som kjemper for å få et bo- og omsorgstilbud

Vår kollega Anne Sundøy bistår Alethia Elliott som er døv og psykisk utviklingshemmet som kjemper for å få et bo- og omsorgstilbud ved Signo Vivo i Sandefjord kommune, hvor hun kan ha venner og kommunisere på tegnspråk.