Åsmund Mjåland

Advokatfullmektig
Mobil: +47 94 81 26 73
E-post: asmund.mjaland@wigemyr.no

Bakgrunn

Fødselsår: 1996
Master i rettsvitenskap: Universitetet i Bergen (2020)
Spesialfag: Plan- og bygningsrett og krigens folkerett
Masteroppgave: Grunnlovsprosessen i Tunisia etter den arabiske våren og endringen av menneskerettighetenes rettslige stilling.
Valgfag ved Yeditepe Üniversitesi i Istanbul, 2019 – 2020

Praksis

Arbeidsgruppelærer i rettsvitenskap (statsrett, folkerett, EU/EØS-rett, pengekravsrett og tingsrett), Universitetet i Agder
Saksbehandler NAV Klageinstans Sør
Advokatfullmektig Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2021

Verv

Verv fra politikk, organisasjonsliv og næringsliv