Wigemyr & Co

Erik Ottemo

Advokat/partner

Kontakt

E-post: eo@wigemyr.no

Fødselsår: 1963
Juridisk embetseksamen: 1989, Universitetet i Bergen
Spesialfag: Boligrett, arbeidsrett
Advokatbevilling: 1994

Praksis

Førstekonsulent Hordaland fylkesskattekontor
Førstekonsulent Oljeskattekontoret, Oslo
Dommerfullmektig Sand sorenskriverembete, Grimstad
Dommerfullmektig Kristiansand byrett
Førstekonsulent Kristiansand likningskontor
Advokat Coopers & Lybrand / Pricewaterhouse Coopers
Forelest i skatterett Høgskolen i Agder og Folkeuniversitetet
Ansatt hos Advokatfirma Wigemyr & Co siden 2000
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2010

Utskriftsvennlig