Wigemyr & Co

Helge Wigemyr

Advokat/partner (H)

Kontakt

Mobil: +47 93 03 95 61
E-post: hw@wigemyr.no

Fødselsår: 1952
Juridisk embetseksamen: 1977, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Kommunalrett
Advokatbevilling: 1986
Møterett for Høyesterett: 2007

PRAKSIS

Saksbehandler i Husbanken
Formannskapssekretær
Førstekonsulent Statens Pristilsyn
Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver ved Hammerfest Sorenskriverembete
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 1986

Verv

Styreverv i ulike bedrifter på Sørlandet

Utskriftsvennlig