Wigemyr & Co

Inger Johansen

Advokat/partner

Kontakt

Telefon: +47 38 17 87 27
E-post: inger.johansen@wigemyr.no

Fødselsår: 1968
Juridisk embetseksamen: 1995, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Selskapsrett, kriminologi
Advokatbevilling: 2001

Praksis

Adv. flm/ advokat i If skadeforsikring
Politi flm. i Agder politidistrikt
Rådgiver Aetat klage- og ankekontoret
Juridisk rådgiver Tollregion Sør- Norge
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2008
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2012

Verv

 

 

 

Sparebanken Sør, nestleder i styret
(Styremedlem  i perioden 2014 – 2017).

Utskriftsvennlig