Wigemyr & Co

Inger Johansen

Advokat/partner

Kontakt

Mobil: + 47 91 73 28 70
E-post: inger.johansen@wigemyr.no

Fødselsår: 1968
Juridisk embetseksamen: 1995, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Selskapsrett, kriminologi
Advokatbevilling: 2001

Praksis

Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2012
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2008
Juridisk rådgiver Tollregion Sør- Norge
Rådgiver Aetat klage- og ankekontoret
Politi flm. i Agder politidistrikt
Adv. flm/ advokat i If skadeforsikring

Verv

 

 

 

Sparebanken Sør, nestleder i styret fra 2018
(Styremedlem  i perioden 2014 – 2017).

Utskriftsvennlig