Wigemyr & Co

Ivar Sveen

Advokat (H)

Kontakt

Telefon: +47 38 17 87 22
Mobil: +47 90 53 71 08
Mail: ivar.sveen@wigemyr.no

 

Fødselsår: 1942
Juridisk embetseksamen: 1967, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Luftrett
Advokatbevilling: 1970
Møterett for Høyesterett: 1991

Praksis

Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver ved Nedenes sorenskriverembete
Advokat i adv.fa. Hægg, Sveen & Aagestad, Kr.sand
Fast forsvarer ved Agder lagmannsrett, senere også i Kr.sand Tingrett
Medlem av Det Særskilte Etterforskningsorgan (SEFO)
Juridisk konsulent for medlemmer av Kristiansand Huseierforening
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag i Aust-Agder og Vest-Agder
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co 2004 til 2012
Advokatfirma Ivar Sveen i kontorfellesskap fra 2013

Utskriftsvennlig

Last ned utskriftsvennlig CV