Wigemyr & Co

Nils Anders Grønås

Advokat/partner

Kontakt

Mobil: +47 48 88 61 00
E-post: nag@wigemyr.no

Fødselsår: 1971
Juridisk embetseksamen: 1998, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Bolig- og kontraktsrett
Advokatbevilling: 2004

Fra 11.02.2019 oppnevnt som fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Praksis

Juridisk rådgiver Oslo kemnerkontor
Politifullmektig Agder politidistrikt
Politiadvokat Agder politidistrikt
Politiinspektør Agder politidistrikt (sjef retts- og påtaleseksjonen)
Fast forsvarer for Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett
Dommer i NFFs voldgiftsordning
Underviser ved Universitetet i Agder
Ansatt advokat Advokatfirma Wigemyr & Co fra 1. november 2013
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2016

Utskriftsvennlig