Wigemyr & Co

Ronny Christian Håkonsen

Advokat/partner

Kontakt

Telefon: +47 38 17 87 23
Mobil: +47 40 04 00 49
E-post: rh@wigemyr.no

Fødselsår: 1978
Juridisk embetseksamen: 2004, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Patentrett, varemerkerett og opphavsrett. Spesialoppgave om designrett
Advokatbevilling: 2009

Praksis

Praksisopphold i advokatfirma Wiersholm (info media avdeling)
Praksisopphold i Patentstyret
Førstekonsulent i Patentstyrets varemerkeavdeling
Jurist i Protector Forsikring eierskifteavdeling
Dommerfullmektig i Aust-Agder tingrett
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra mars 2008
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2016

Utskriftsvennlig