Rune Alsted Amundsen

Advokat
Mobil: + 47 91 34 41 14
E-post: rune.amundsen@wigemyr.no

Bakgrunn

Fødselsår: 1978
Juridisk embetseksamen: 2007, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Utlendingsrett, Internasjonale menneskerettigheter, Politirett

Praksis

Jurist Utlendingsdirektoratet
Jurist / seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder
Politifullmektig Agder politidistrikt
Politiadvokat Agder politidistrikt
Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2020