Vindkraft

Mange grunneiere på Sørlandet vurderer i disse dager tilbud om å delta i utvikling av vindparker i vår landsdel. Vårt kontor bistår i mange slike saker, og har bred erfaring fra rådgivning til grunneiere, og vurdering av ulike avtaler om vindkraftprosjekter.