Alethia Elliott vant frem til slutt

I kommunestyremøtet 20.08.2019 omgjorde politikerne administrasjonens vedtak og tildelte videre tilbud på Signo Vivo som omsøkt. Vi ønsker Alethia lykke til videre på Signo Vivo!

Stortinget har vedtatt ny arvelov

Stortinget har i mai 2019 vedtatt ny arvelov som vil overta etter dagens arvelov fra 1972. Den nye arveloven er ikke satt i kraft ennå, men det foreligger signaler på at den kan bli satt i kraft i løpet av 2020. Den nye arveloven vil i tillegg til å avløse dagens arvelov også avløse nåværende skiftelov, slik at reglene om arv og skifte reguleres i samme lov.