Stortinget har vedtatt ny arvelov

Stortinget har i mai 2019 vedtatt ny arvelov som vil overta etter dagens arvelov fra 1972. Den nye arveloven er ikke satt i kraft ennå, men det foreligger signaler på at den kan bli satt i kraft i løpet av 2020. Den nye arveloven vil i tillegg til å avløse dagens arvelov også avløse nåværende skiftelov, slik at reglene om arv og skifte reguleres i samme lov.