Bobestyrer

09.02.2017 Melding om konkursåpning G E Olsen Holding AS. Selskapet har orgnr. 997 640 713.

Konkurs er åpnet 09.02.2017 i boet til G E Olsen Holding AS. Fordringer i boet anmeldes til bostyreren innen 16.03.2017. Link til åpningskjennelsen fra Aust-Agder tingrett (Pdf)

09.02.2017 Melding om konkursåpning Olsen Invest og Eiendom AS. Selskapet har orgnr. 912 479 072.

Konkurs er åpnet 09.02.2017 i boet til Olsen Invest og Eiendom AS. Fordringer i boet anmeldes til bostyreren innen 16.03.2017. Link til åpningskjennelsen fra Aust-Agder tingrett (Pdf)

02.02.2017 Melding om konkursåpning Olsen Geir Egil, hans konkursbo

Konkurs er åpnet 02.02.2017 i boet til Geir Egil Olsen. Fordringer i boet anmeldes til bostyreren innen 03.03.2017.
Link til åpningskjennelsen fra Aust-Agder tingrett (Pdf)

Informasjon til bileiere og andre berørte

Statens vegvesen melder at det er grunn til å tro at et ukjent antall biler som er omsatt gjennom firmaet Olsen Bil AS ikke er reparert på en forskriftsmessig måte. Bilene kan derfor være trafikkfarlige.

Statens vegvesen ser meget alvorlig på situasjonen og vil kartlegge alle kjøretøy solgt av Olsen Bil AS som tidligere har vært skadet.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Hvis du er berørt bileier kan du melde krav i boene ved å klikke her.

Har du kjennskap til forhold som bostyrer bør kjenne til ifm. konkursene i Olsen Bil AS/Berg Auto One AS/Olsen Bilverksted AS? Tips kan sendes anonymt her.

30.12.2016 behandlet Aust-Agder tingrett konkursbegjæring mot Olsen Bilverksted AS ved styreleder Geir Egil Olsen. Selskapet har orgnr. 997 672 372.

Konkurs ble åpnet og advokat Kai Knudsen er oppnevnt som bostyrer.
Link til åpningskjennelsen fra Aust-Agder tingrett (Pdf)

Bostyrer advokat Kai Knudsen og advokatene Thor-Erik Andersen, Nils Anders Grønås og Erik Ottemo er i gang med bobehandlingen.

06.12.2016 behandler Aust-Agder tingrett konkursbegjæring mot Olsen Invest og Eiendom AS ved styreleder Geir Egil Olsen. Selskapet har orgnr. 912 479 072.

Videre behandles konkursbegjæring mot Olsen Bilverksted AS ved styreleder Geir Egil Olsen. Selskapet har orgnr. 997 672 372. Det behandles også konkursbegjæring mot Geir Egil Olsen personlig, fnr 070276.

Tingretten utsatte avgjørelsen av de konkursbegjæringene som i dag var til behandling. Ved kjennelsen fra 25.01.17 ble ikke konkurs åpnet. Link til åpningskjennelsen fra Aust-Agder tingrett (Pdf)

30.11.2016 ble det åpnet konkurs i boet til Berg Auto One AS i Grimstad, orgnr. 992 837 497.

Styreleder i selskapet er Geir Egil Olsen. Selskapet har mange ansatte og en omfattende virksomhet, og advokat Kai Knudsen og hans team som også består av advokatene Nils Anders Grønås, Erik Ottemo og Thor-Erik Andersen har startet arbeidet med bobehandlingen.
Link til åpningskjennelsen fra Aust-Agder tingrett (Pdf)

Sakskomplekset preges av at det her er svært mange og uoversiktlige avtaleforhold. Hovedfokus fra bostyrer sin side nå er å skaffe oversikt over verdiene i boene og sikre beslag i disse. Dette er avgjørende for at kreditorenes interesser sikres.