Gratis spørsmål-og-svar-tjeneste

Wigemyr og Co ønsker å være en del av den nasjonale dugnaden, og bidra med det vi er gode på. Dersom du som følge av Corona-pandemien har fått et juridisk problem, tilbyr vi nå begrenset gratis rådgivning.

Det har skjedd svært mye på kort tid på det juridiske feltet, og det er forståelig at mange syns det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvilke tiltak og regler som får direkte betydning for en selv. Derfor ønsker vi å tilby en gratis spørsmål-og-svar-tjeneste for mindre og generelle henvendelser som mange ofte kvier seg for å kontakte advokater om.  

Tjenesten er åpen for både privatpersoner, arbeidstakere og næringsdrivende. Du kan spørre om hva som helst, både en konkret sak og mer generelt om hvilke regler som gjelder på et spesielt område, f.eks. permittering. En av våre dyktige advokater vil gå igjennom henvendelsen og gi deg en tilbakemelding enten pr. telefon eller pr. e-post. Tjenesten er begrenset til 30 min pr. henvendelse.  

Fordi vi som advokater ikke har anledning til å gi råd til flere parter i samme sak er det viktig at du opplyser oss om hvem som er involvert, dersom henvendelsen gjelder en konkret sak. I og med at tjenesten er begrenset til 30 min pr. henvendelse er det også en fordel at du formulerer deg så kort og konsist som mulig. Gjennomgang av større dokumenter vil ikke la seg gjøre innen tidsrammen.  

For å benytte deg av tjenesten sender du en e-post med ditt spørsmål til corona@wigemyr.no.

Våre tips for at vi skal kunne gi deg så gode svar som mulig er:  

  • Ditt fulle navn 
  • Ditt telefonnummer  
  • Fortell oss kort om deg og din situasjon 
  • Fortell oss hva du lurer på 
  • Fortell oss om det er noen andre parter involvert (for eksempel dersom du er arbeidstaker og har en konkret sak på arbeidsplassen din trenger vi å vite hvem som er arbeidsgiver) 
  • Ikke skriv en lang utredning eller legg ved store mengder dokumenter.  

Har du behov for rådgivning i større omfang er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte vårt sentralbord, eller en av våre advokater direkte. Dersom vi ser at din henvendelse ikke forsvarlig kan besvares innen tidsrammen vil du få tilbakemelding om dette, og eventuelt tilbud om bistand tilpasset din sak. 

Vi bistår innen de fleste fagfelt, og det vil alltid være anledning til å tilpasse oppdragets omfang etter ditt ønske og behov.