Dekning av sakskostnader i sak om konsesjon

Søker vant fram og fikk innvilget konsesjon for landbrukseiendom etter klage. Kommunen nektet å dekke saksomkostningene, begrunnet med at avslaget skyldtes søkers eget forhold.

Søker vant fram og fikk innvilget konsesjon for landbrukseiendom etter klage. Kommunen nektet å dekke saksomkostningene, begrunnet med at avslaget skyldtes søkers eget forhold. Fylkesmannen stadfestet vedtaket. Advokat Anne Sundøy sendte saken til Sivilombudsmannen – som ikke er enig i Fylkesmannens vedtak. Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen om å behandle saksomkostningskravet på nytt.

Les mer om saken her