Barnerett / barnevern

Våre  advokater har lang erfaring og høy kompetanse innen barnerett og barnevern.

Vi gir bistand til foreldre ved uenighet om samvær, fast bosted og andre aktuelle spørsmål.

I barnevernsaker gir vi råd og representerer foreldre i undersøkelsessaker, akuttvedtak, omsorgsovertakelse, samvær og tilbakeføring. Vi hjelper deg å tale din sak og deltar i møter mellom foreldre, med barneverntjenesten eller andre instanser ved behov. Vi fører saker for  fylkesnemnd og tingrett/lagmannsrett. I mange tilfeller har foreldre krav på fri rettshjelp i disse sakene.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.