Wigemyr & Co

Barnevern

Flere advokater arbeider løpende med saker innen barnevern, og prosederer saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.