Bygge- og entrepriserett

Våre advokater driver rådgivning overfor en rekke eiendomsutviklere. Vi gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess, samt bistår byggherre eller entreprenør i tvister. Vi kan hjelpe deg med valg av entrepriseform, forhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontrakt, prosjektgjennomføring og sluttoppgjørsbehandling. Vi har også kompetanse på planjus som er viktig i disse sakene, og bistår i alle forhold overfor offentlige myndigheter.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.