Wigemyr & Co

Bygge- og entrepriserett

Våre advokater driver rådgivning overfor en rekke eiendomsutviklere. Vi bistår med råd og i tvister for byggherre eller entreprenør i alle faser av en byggeprosess. Vi kan hjelpe deg med valg av entrepriseform, forhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontrakt, prosjektgjennomføring og sluttoppgjørsbehandling. Vi har også kompetanse på planjus som er viktig i disse sakene, og bistår i alle forhold overfor offentlige myndigheter.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.