Erstatningsrett

Våre advokater har erfaring innen rådgivning og prosedyre i alle typer saker om erstatning, i og utenfor kontraktsforhold. Dette gjelder enten saken gjelder krav på erstatning for tap eller oppreisning.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.