Wigemyr & Co

Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner og firmaer i saker mot forsikringsselskaper. Dette kan være tolking av forsikringsavtaler, skadeoppgjør eller klage på selskapenes avgjørelser.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)

Johan F. Gjesdahl

Advokat/partner

Solveig Løhaugen

Advokat/partner

Inger Johansen

Advokat/partner

Tove Karlsen Westbye

Advokat/partner