Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner og firmaer i saker mot forsikringsselskaper. Dette kan være tolking av forsikringsavtaler, skadeoppgjør eller klage på selskapenes avgjørelser.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.