Forvaltningsrett

Vårt firma bistår selskaper og private klienter med alle spørsmål som oppstår i møtet med offentlige myndigheter, eksempelvis innenfor helse- og sosialfeltet, skole eller saker etter plan- og bygningsloven. Vi bistår med søknader og klager over offentlige vedtak og i planprosesser. Vi har også oppdrag med rådgivning for det offentlige.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.