Generell forretningsjus

Vårt firma bistår en rekke næringsdrivende på Sørlandet med de saker virksomhetene har behov for i sin daglige drift og i utvikling av virksomheten. Dette gjelder i kontraktsforhold, styrearbeid, i forhold til ansatte, i organisering av deres virksomhet og i forhold til offentlige myndigheter. Vi kan regelverket og har samtidig kommersiell forståelse. Sammen utgjør vi en kompetanse som gjør vårt firma til en god totalleverandør av juridiske tjenester til næringslivet.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.