Odelsrett

Regelverket om odel reiser en rekke juridiske problemstillinger som våre advokater har bred erfaring med i forhold til rådgivning og rettslige tvister. Vi bistår klienter i forbindelse med tvister om odelsløsning, bruk av odelsrett under dødsboskifte og odelstakst.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.