Pensjon

Vi har advokater med særlig kunnskap om pensjonsrettigheter; det være seg avtalefestet pensjon, pensjon fra NAV og/eller kollektive pensjonsforsikringer.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.