Personskader

Vårt firma har flere advokater med lang erfaring i å bistå skadelidte i forhold til forhandling med forsikringsselskap og prosedyre av personskadesaker for domstolene. Dette gjelder bl.a. trafikkskadesaker.

Vi bistår også i alle saker der tema er yrkesskader og yrkessykdommer, herunder saker under Hovedtariffavtalen for offentlig ansatte.

Det samme gjelder saker om pasientskader i møte med Norsk Pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og domstolene. Firmaet har også en rekke oppdrag knyttet til voldsoffererstatning og som bistandsadvokat for voldsofre.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.

Gratis konsultasjon

Har du vært utsatt for personskade? Da kan du ha krav på erstatning.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gratis konsultasjon, enten på mail post@wigemyr.no eller på telefon 38 17 87 10.