Plan- og bygningsrett

Våre advokater bistår i prosesser med reguleringsplaner og kommuneplaner. Vi hjelper deg hvis du skal lage en reguleringsplan, gi innspill til en plan eller klage på et vedtak.

Vi arbeider også med alle typer byggesaker og bistår både søker og naboer på ulike stadier i byggesaksbehandlingen.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.