Wigemyr & Co

Prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og flere har møterett for Høyesterett.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.

Helge Wigemyr

Advokat/partner (H)

Yngve Andersen

Advokat/partner

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)

Johan F. Gjesdahl

Advokat/partner

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner

Solveig Løhaugen

Advokat/partner

Erik Ottemo

Advokat/partner

Inger Johansen

Advokat/partner

Thor-Erik Andersen

Advokat/partner

Ronny Christian Håkonsen

Advokat/partner

Tove Karlsen Westbye

Advokat/partner

Nils Anders Grønås

Advokat/partner

Anne Sundøy

Advokat

Gard Erik Garlie

Advokat

Kjetil Baldersheim

Advokat

Emma Isaksen

Advokat