Prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og flere har møterett for Høyesterett.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.