Selskapsrett

Vårt firma har bred kompetanse på problemstillinger som oppstår ved valg av selskapsform og struktur, og bistår ved stiftelse av selskap. Vi utarbeider selskapsdokumentasjon, rutiner, instrukser og andre dokumenter du trenger. Vi utarbeider også aksjeeieravtaler mv, og bistår ved kjøp og salg av bedrifter, samt “due diligence”. Det samme ved vurdering av restrukturering, omdannelse eller oppløsning/avvikling av virksomhet, emisjoner og kapitalnedsettelser. Våre advokater har kompetanse på egenkapitaltransaksjoner, herunder fusjoner og fisjoner. Vi bistår deg i vurdering av styreansvar, og aksjeeieres rettigheter og plikter, herunder minoritetsvern og myndighetsmisbruk.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.