Skatte-og avgiftsrett

Vårt firma har bred kompetanse på problemstillinger som oppstår ved valg av selskapsform og struktur, og bistår ved stiftelse av selskap. Vi har advokater som arbeider med selskaps- og personbeskatning, og bistår i den forbindelse ved generasjonsskifte, oppkjøp og omorganisering av virksomhet. Vi bistår også i saker knyttet til merverdiavgift, eksempelvis ved bistand i klagesaker, utarbeidelse av justeringsavtaler, registreringer m.v.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.