Konkursåpning Båt og Bilpleie AS

Det er 14.11.19 åpnet konkurs i Båt og Bilpleie AS på Lumber. Vår adv. Kai Knudsen er oppnevnt som bostyrer.

Det åpner for en snarlig løsning for kundene, med utdeling av dekk. Bostyrer Knudsen går nå i dialog med huseier om hvordan selve utdelingen kan gjennomføres på en ordnet og kontrollert måte.

De som ennå ikke har opplyst registreringsnummer for sitt kjøretøy bes om å gjøre dette snarest til huseier pr e-post: espen@forvaltningspartner.no

I forbindelse med utdelingen kan det være behov for kvittering for kjøpet av dekkhotell-tjenesten.

Huseier vil komme tilbake med ytterligere informasjon til kundene.