Wigemyr & Co

Om oss

Advokatfirma Wigemyr & CO DA har 15 advokater og driver i kontorfellesskap med advokat (H) Ivar Sveen. Vi er dermed 16 advokater og 5 sekretærer ved vårt kontor, og det gjør oss til et av de største advokatfirma mellom Stavanger og Oslo.

Vi er et advokatfirma i vekst.

Alle våre advokater er medlem av Den norske advokatforening.

Dersom våre klienter mener at oppdraget er utført i strid med regelverk, kan saken bringes inn for Advokatforeningens disiplinærnemnd. Vi viser i den forbindelse til nettsiden: advokatenhjelperdeg.no.

Vi har kontorer i Kvadraturen i Kristiansand.

Vi er samarbeidsadvokater for Huseiernes Landsforbund, Norges Bondelag og Skattebetalerforeningen.

Historikk

Advokatfirma Wigemyr & Co DA har sin historie tilbake til begynnelsen av 1900 tallet da advokat Torgeir Heistein etablerte internasjonalt rettet advokatvirksomhet i Kristiansand.