Om oss

Advokatfirma Wigemyr & Co DA består av 14 advokater, en advokatfullmektig og fem kontormedarbeidere. Det gjør oss til et av de største advokatfirma mellom Stavanger og Oslo.

Vi er et advokatfirma i vekst.

Alle våre advokater er medlem av Den Norske Advokatforening.

Dersom våre klienter mener at oppdraget er utført i strid med regelverk, kan saken bringes inn for Advokatforeningens disiplinærnemnd. Vi viser i den forbindelse til nettsiden: advokatenhjelperdeg.no

Vi har kontorer i Kvadraturen i Kristiansand.

Vi er samarbeidsadvokater for Huseierne og Norges Bondelag, samt henvisningsadvokater for Personskadeforbundet.

Historikk

Advokatfirma Wigemyr & Co DA har sin historie tilbake til begynnelsen av 1900-tallet da advokat Torgeir Heistein etablerte internasjonalt rettet advokatvirksomhet i Kristiansand.