Sak mot Flora kommune

Advokat Anne Sundøy jobber med sak mot Flora kommune om bo-, arbeid- og tjenestetilbud for Karl Håkon Knutsen.

Karl Håkon er helt avhengig av tegnspråk og har de siste 6 årene bodd på Signo skole- og kompetansesenter i Sandefjord. Nå ønsker han å fortsette å bo ved Signo Vivo som er nasjonalt bo- og tjenestetilbud for voksne tegnspråkbrukere med tilleggsfunksjonshemninger. Flora kommune mener et tilbud i hjemkommunen er godt nok for ham, selv om verken ansatte eller andre brukere kan tegnspråk. Vi mener det er en menneskerett å kunne snakke med noen og være inkludert i samfunnet, og har derfor klaget på kommunens vedtak.

Les mer her:

https://www.firdaposten.no/lokalnytt/helse/politikk/eg-meiner-kommunen-gamblar-med-den-psykiske-helsa-til-karl-hakon/s/5-16-355136

https://www.firdaposten.no/lokalnytt/politikk/samfunn/advokat-meiner-karl-hakon-blir-diskriminert-av-flora-kommune/s/5-16-355316

https://www.firdaposten.no/lokalnytt/politikk/helse/hogre-vil-gi-karl-hakon-det-tilbodet-han-onskjer-seg/s/5-16-355575