Wigemyr & Co

Meld inn tips for konkursboene:

G E Olsen Holding AS
Olsen Invest og Eiendom AS
Geir Egil Olsen
Olsen Bil AS
Berg Auto One AS
Olsen Bilverksted AS

Har du kjennskap til forhold som bostyrer bør kjenne til ifm. konkursene i G E Olsen Holding AS, Olsen Invest og Eiendom AS, Geir Egil Olsen, Olsen Bil AS/Berg Auto One AS/Olsen Bilverksted AS? Tips kan sendes til Kai Knudsen.