Vindkraft

Mange grunneiere på Sørlandet vurderer i disse dager tilbud om å delta i utvikling av vindparker i vår landsdel. Vårt kontor bistår i mange slike saker, og har bred erfaring fra rådgivning til grunneiere, og vurdering av ulike avtaler om vindkraftprosjekter.

Advokat Bjørgulv Rygnestad og advokat Solveig Løhaugen jobber med mange vindkraftprosjekter i vår landsdel.

NVEs forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» peker ut store deler av Agder som «aktuelle områder» for vindkraftutbygging.

Utbyggere har over tid hatt disse områdene under vurdering, og flere sterke og seriøse aktører vurderer at det her er grunnlag for lønnsomme vindparker i landsdelen vår.

Utbyggerne søker dialog med grunneiere som er interessert i utbygging. Det er store muligheter for grunneiere som vil utvikle sine områder. Vindkraft gir betydelige inntekter til grunneierne, og veinettet som bygges gir også bedre tilgang for drift av skog og utnytting til jakt og beite.

I de fleste tilfeller får grunneierne dekket sine saksomkostninger.