Wigemyr & Co

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner

Kontakt

Mobil: + 47 90 14 45 87
E-post: br@wigemyr.no

Fødselsår: 1957
Juridisk embetseksamen: 1987, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Bygnings- og ekspropriasjonsrett
Advokatbevilling: 1990

Praksis

Konsulent Justisdepartementet
Politifullmektig Kristiansand politidistrikt
Politiinspektør Vest-Agder politidistrikt
Statsadvokat Agder Statsadvokatembete
Dommerfullmektig Kristiansand tingrett
Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag i Aust-Agder og Vest-Agder
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2002
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2005

Utskriftsvennlig